jlt;lf, erhfbyf, venera, kass, bogdan kass ufw, ufw, ukrainian fashion week, лфыы, лфіі, лфіі ищпвфт, касс, касс новости, касс одежда, касс пошив

.stay in touch.

.contacts.

.angela.pr.

direct@kass.ua
+380 66 403 79 80
.bogdan.design.

kass@kass.ua
+380 63 26 444 06